چهارشنبه 30 خرداد 1397

نمايشگاه جانبي

نمايشگاه تخصصي جانبي ششمين كنفرانس صنعت نيروگاه‌هاي حرارتي در تاريخ‌هاي برگزاري كنفرانس (29 و 30 دي‌ماه 1394) در محل دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار خواهد شد. در اين نمايشگاه دستاوردهاي گروه‌هاي مختلف صنعتي و دانشگاهي در معرض بازديد دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و متخصصان فعال دانشگاهي و صنعتي در حوزه صنعت نيروگاه‌هاي حرارتي قرار خواهد گرفت. در صورت تمايل به شركت در نمايشگاه، از طريق سامانه زير اقدام به ثبت درخواست شركت در نمايشگاه فرماييد.