چهارشنبه 30 خرداد 1397

اهداف كنفرانس

  • هم‌اندیشی در جهت تقویت تولید و حمایت از آن در صنعت نیروگاهی
  • معرفی دستاوردهای علمی و تكنولوژیكی صنعت ملی نیروگاه‌سازی در محافل علمی و دانشگاهی
  • هم‌اندیشی علمی و فنی در زمینه ساخت و احداث نیروگاه‌های حرارتی
  • مبادله تجربیات متخصصان داخلی از صنعت و محققان و صاحب‌نظران دیگر در زمینه نیروگاه‌سازی
  • انتقال آخرین تجربیات و دستاوردهای بین‌المللی در زمینه ساخت نیروگاه‌های حرارتی به داخل كشور