چهارشنبه 30 خرداد 1397

پيام سردبير

تأمين انرژي الکتريکي به عنوان يک رکن راهبردي، اساس توسعه فرهنگي، اجتماعي، علمي و صنعتي هر کشوري مي‌باشد. به همين جهت صنعت برق در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه‌اي، خصوصاً آخرين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران در ابعاد وسيع و از جنبه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
جايگاه بخش توليد در صنعت برق، جايگاهي ممتاز و مهم به شمار مي‌آيد. حجم سرمايه‌گذاري انجام شده و سطح تکنولوژي و دانش فني به کار گرفته شده در اين بخش از شاخص‌هاي نشان دهنده سطح اين اهميت مي‌باشند. در مقايسه با بخش انتقال و توزيع که از معدود گرايش‌هاي موجود در رشته مهندسي برق بهره علمي - تخصصي مي‌برند، بخش توليد در واقع محل اتصال و هم‌افزايي رشته‌هاي مختلف علوم و مهندسي با گرايش‌هاي متنوع آنها مي‌باشد. رشته‌هاي مهندسي برق، مکانيک، عمران، شيمي، مواد و متالوژي و برخي از رشته‌هاي علوم در کنار يکديگر و در يک هارموني هم‌افزا نيروگاه‌هاي حرارتي را به عنـوان محصول نـهايي ارائه مي‌نمايند. بنابراين بدون شک ششمين کنفرانس صنعت نيروگاه‌هاي حرارتي را مي‌توان رويدادي بزرگ و مهم و محل حضور و به اشتراک گذاشتن آخرين يافته‌هاي محققان کشور در مهم‌ترين رشته‌هاي مهندسي و علوم تلقي نمود. ويژگي‌هاي خاص کنفرانس نيروگاه‌هاي حرارتي که عمدتاً نشأت گرفته از ترکيب ساختاري اين کنفرانس، که متشکل از همکاري و هم‌افزايي گروه بزرگ مپنا و دانشگاه‌هاي کشور مي‌باشد، امري روشن و مبرهن است. اينک در ششمين کنفرانس صنعت نيروگاه‌هاي حرارتي علاوه بر حفظ ويژگي‌هاي قبلي، حضور و حمايت از انجمن‌هاي علمي - تخصصي مرتبط در کشور (به همراه امکان چاپ مقالات برتر در نشريات برخي از انجمن‌ها) در کنار انجمن مهندسي برق و الکترونيک (IEEE) به صورت مضاعف بر غناي کنفرانس افزوده است. مقدم کليه محققان عزيز و گرانقدر کشور را براي حضور و ارائه يافته‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي گرامي داشته و به اين وسيله از کليه عزيزان دعوت به عمل مي‌آوريم تا با تدوين يافته‌هاي خود در قالب مقالات علمي - تخصصي در رشد و اعتلاي اين رويداد علمي مشارکت نمايند.

 

 
دکتر عليرضا يزدي‌زاده
دبير كنفرانس

 
دکتر شهرام جديد
دبير كميته علمي كنفرانس