چهارشنبه 30 خرداد 1397

محورهاي اصلي كنفرانس

 • فناوري‌هاي توليد تجهيزات و احداث نيروگاه
 • تجهيزات اصلي و كمكي
 • مدل‌سازي، كنترل، حفاظت و ابزار دقيق
 • بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات
 • سوخت و احتراق
 • مهندسي شيمي و خوردگي
 • مهندسي مواد
 • منابع انرژي پراكنده و انرژي‌هاي تجديدپذير
 • مديريت بازار توليد و فروش برق
 • محيط زيست و كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي
 • آموزش و توسعه منابع انساني
 • سرمايه‌گذاري، تأمين و مديريت منابع